Термо-контролер TS56+

На склад

367,00 лв.

Бърз преглед

Контролерът притежава 5 входно-изходни канала. Това дава възможност за управление на 5 независими физически обекта.
Каналите могат да използват като вход всеки един от шесте температурни сензора.
Всеки канал може да използва следните устройства:
- От един до 8 седмични таймера.
- Термостат включващ при достигане на горно температурно ниво.
- Термостат включващ при достигане на долно температурно ниво.
- Диференциален терморегулатор.
- Логическа функция AND или OR за включване изхода на канала, в зависимост от състоянието на използваните устройства.
Едно устройсво се счита за използвано ако има зададени сензори.

TS56+

Кликнете два пъти за пълен размерна снимката!

Намаляване
Увеличаване

Още изгледи

Цената е без ДДС.
Изделието е създадено от инж. Дечо Георгиев - тел. 0897652235.


Контролерът притежава 5 входно-изходни канала. Това дава възможност за управление на 5 независими физически обекта. 
Каналите могат да използват като вход всеки един от шесте температурни сензора.
Всеки канал може да използва следните устройства:
- От един до 8 седмични таймера.
- Термостат включващ при достигане на горно температурно ниво.
- Термостат включващ при достигане на долно температурно ниво.
- Диференциален терморегулатор.
- Логическа функция AND или OR за включване изхода на канала, в зависимост от състоянието на използваните устройства.
Едно устройсво се счита за използвано ако има зададени сензори.

Термоконтролер TS56 + 


Предназначен е за управление на:
- Загряване на водата в бойлери от слънчеви колектори, котли и електрически нагреватели.
- Поддържане на желана температура в бойлери, аквариуми и плувни басейни.
- Управление на водно, електрическо и подово отопление на помещения.
- Управление циркулацията на топлата вода в сградата.
- Включване и изключване на устройства от седмични таймери (например поливане на тревни площи, осветление и други).
Позволява лесно и бързо програмиране за преминаване към управление на малки функционални схеми до сложни инсталации, като дава възможност за постепенно доизграждане.


Начинa за управление на топлинния обект се посочва от потребителя в програма. Програмата се задава в таблица, чрез клавиатурата. Време за програмиране - няколко минути.


Комплектът включва шест сензора TS-335. 


Виж:
Техническо описание 
Инструкция за експлоатация
Седмичен таймер - допълнително описание 


Тествай своята програма със симулатора - 


Телефон за връзка с конструктора 0897652235 инж. Дечо Георгиев.


Примери за управление на функционални схеми :
+2_a1.pdf

+2_a7.pdf

+2_a9.pdf


 
+2_a12.pdf
+2_a13.pdf
+2_b8.pdf
+2_b18.pdf
+2_b19.pdf 
 


+2_b27.pdf
 


 
+2_b28.pdf
+2_b31.pdf

tsDirectColdExchanger.pdf
+2_b22.pdf
+2_b23.pdf
+2_b24.pdf
+2_b25.pdf
nt1.pdf


 
Всички примери:    
+2_a1.pdf, +2_a2.pdf+2_a3.pdf  +2_a4.pdf+2_a5.pdf+2_a6.pdf+2_a7.pdf+2_a8.pdf+2_a9.pdf+2_a10.pdf+2_a11.pdf+2_a12.pdf+2_a13.pdf
+2_b1.pdf+2_b2.pdf+2_b3.pdf+2_b4.pdf+2_b5.pdf+2_b6.pdf+2_b7.pdf+2_b8.pdf+2_b9.pdf+2_b10.pdf+2_b11.pdf+2_b12.pdf+2_b13.pdf+2_b14.pdf+2_b15.pdf+2_b16.pdf+2_b17.pdf,, +2_b18.pdf+2_b19.pdf+2_b20.pdf+2_b21.pdf+2_b22.pdf+2_b23.pdf+2_b24.pdf+2_b25.pdf+2_b26.pdf+2_b27.pdf+2_b28.pdf+2_b29.pdf+2_b30.pdf+2_b31.pdf+2_b32.pdf
 Примерен монтаж в електрическо табло:


 

 


Забелязани проблеми относно енергийната ефективност от инж. Дечо Георгиев:


Дългите тръби с лоша топлоизолация първоначално охлаждат бойлера.
 


Решението на проблема е да:
- Не позволим на студената вода да премине през серпентината.
- Поставим добра топлоизолация на тръбите.Липсата на възвратен клапан (позволяващ движение на водата само в едната посока) охлажда бойлера през колектора, вечер и при облачно време.
 


Големите недостатъци на бойлерите (поддържани умишлено с цел повишена консумация на електроенергия):
1. Водата има много лоша топлопроводимост. Тя е на слоеве с различна температура. Поставя се само на един термометър в горния край. Това принуждава хората да държат включен електрическия нагревател за да са сигурни, че ще имат топла вода в необходимото количество.     


2. Дебелината на топлоизолацията при бойлерите е малка и топлинните загуби големи.
Съхраняването на топлина от слънчевия колектор в бойлера става само в светлата част от деня. Топлинните загуби от бойлера в резултат на недостатъчна топлоизолация е 24 часа в денонощието. В зависимост от дебелината на топлоизолацията, температурата на водата в бойлера и температурата на въздуха около бойлера, загубите са:
80 литров бойлер за 1 година, 16mm топлоизолация - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, 16mm топлоизолация - загуби в лева
80 литров бойлер за 1 година, 32mm топлоизолация - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, 32mm топлоизолация - загуби в лева
80 литров бойлер за 1 година, 43mm топлоизолация - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, 43mm топлоизолация - загуби в лева
80 литров бойлер за 1 година, 116mm топлоизолация - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, 116mm топлоизолация - загуби в лева
80 литров бойлер за 1 година, 216mm топлоизолация - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, 216mm топлоизолация - загуби в лева
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 40 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 45 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 50 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 55 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 60 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 65 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 70 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 75 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 80 градуса - загуби в KWh
80 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 85 градуса - загуби в KWh
150 литров бойлер за 1 година, 16mm топлоизолация - загуби в KWh
150 литров бойлер за 1 година, 16mm топлоизолация - загуби в лева
150 литров бойлер за 1 година, 32mm топлоизолация - загуби в KWh
150 литров бойлер за 1 година, 32mm топлоизолация - загуби в лева
150 литров бойлер за 1 година, 43mm топлоизолация - загуби в KWh
150 литров бойлер за 1 година, 43mm топлоизолация - загуби в лева
150 литров бойлер за 1 година, 216mm топлоизолация - загуби в KWh
150 литров бойлер за 1 година, 216mm топлоизолация - загуби в лева
150 литров бойлер за 1 година, от 16 до 216mm топлоизолация, при 85 градуса - загуби в KWh
Поставете на бойлера отстрани и отгоре допълнителна изолация от 100 мм, за да бъдат загубите на топлина приемливи. Най добре е да използвате каменна вата.

3. Бойлерите със серпентина загряват с предимство горещата вода в бойлера. За да се усвоява ниско-температурна топлина (до 30ºC) трябва с предимство да се загрява студената вода в бойлера.
Изчисление: 1. Необходима топлина за загряване на водата в бойлера. 2. Необходимо количество електрическа енергия. 3. Необходима сума в евро.
Пример:
За да се загрее 150 литра вода от 13 до 30 е необходима електрическа енергия от 3KWh.
За да се загре 150 литрае вода от 43 до 60 е необходима същата електрическа енергия от 3KWh.

Следват  два модела бойлери загряващи с предимство студената вода.

Енергийна ефективност на акумулиращите бойлери и слънчевите колектори


Съвет: Поръчайте бойлер от неръждаема стомана с височина от 2,2 до 2,5 метра. Обикновена серпентината (от медна тръба) поставете в долната 1/4 от височината на бойлера.

Автор инж. Дечо Георгиев