Цени на Услуги

ДОГОВОР - ГАРАНЦИОНЕН /СКЛЮЧВА СЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО И Е ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА/ ..... 0.00 лв.

СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ФУ /ПРОГРАМИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ/ ..................................................................... 0.00лв.